Sunday, December 29, 2013

ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍ Happy New Year 2014 പുതുവത്സരാശംസകള്‍ Greetings Messages Wishes Quotes SMS WallpaperWish You all a Happy & Prosperous New Year 2014

എപ്പൊഴും ഓര്‍ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലിഷ്  പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്
" THE FIRST BREATHE IS BEGINNING OF THE LAST BREATH"
(ആദ്യ ശ്വാസം അവസാന ശ്വാസത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് )
അങ്ങനെ നാം ഒരു വര്‍ഷത്തെ കൂടി ആര്‍ത്തിയോടെ ചാടിപ്പിടിക്കുന്നു.
 


എല്ലാവര്‍ക്കും നന്മയും ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും ശാന്തിയും നിറഞ്ഞതാകട്ടെ പുതിയ വര്‍ഷം. 

New Year marks the beginning of a new Gregorian calendar year and it is celebrating universally every year on January 1 in various innovative ways.  Most of the people are attending parties, eating special New Year’s foods, making resolutions for the new year and watching fireworks displays. 

ഒരു വർഷത്തിന്റെ അവസാനവും മറ്റൊരു വർഷത്തിന്റെ തുടക്കവുമായി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ചില സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ആഘോഷമാണ്‌ പുതുവത്സരം. പല രാജ്യങ്ങളിലുമായുള്ള വ്യത്യസ്ത കലണ്ടർ സമയങ്ങളിലാണ് പുതുവത്സരം ആഘോഷിക്കുന്നത്. 
 
ന്യൂ ഇയർ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മറ്റും കാർഡുകൾ അയക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ.  മിക്കപ്പോഴും അത് നെറ്റിൽ കാണുന്ന സൈറ്റുകളിൽ നിന്നു ഫ്രീ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.  അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഗ്രീറിംഗ് കാര്‍ഡുകള്‍ നിങ്ങള്ക്ക് ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ്.

People at midnight hold special events, entertaining activities and grand celebrations to welcome the New Year. The trend to observe this date as an important day in the calendar has spread globally.  During these days people are busy with their plans to celebrate the advent of the day with their own unique ideas.  


ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍
ആയിരം പൊൻചിറകുമായ് വരും പൈങ്കിളീ
ഭൂമിയിൽ പൊന്നലരുകൾ പെയ്യും തേൻമൊഴീ
അകം നിറയെ നവ നവ നവ മലരുകൾ
പൂക്കും വേളയിൽ നറും നവ നവ ലഹരിയിൽ
ഒഴുകവേ പടരവേ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍
ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍
ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍


ചിത്രം/ആൽബം:മിസ്സ് സ്റ്റെല്ല; ഗാനരചയിതാവു്: പൂവച്ചൽ ഖാദർ

 
People around the world have been celebrating the start of each new year. Most New Year’s festivities begin on December 31, New Year’s Eve, the last day of the Gregorian calendar, and continue into the early hours of January 1, New Year’s Day.ഒരു പുതുവഝരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത പുതുവഝരത്തിലേക്ക് മുന്നൂറ്റിയമ്പത്തിയാറേ കാൽ ദിവസം വരും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് പുതുവത്സര സന്ദേശങ്ങള്‍ അയക്കൂ അവരുടെ സന്തോഷത്തില്‍ പങ്കാളികളാകൂ


Happy New Year Message Greetings SMS Wishes


Happy New Year 2014 starts with warm,
New Year’s wishes thanks for your support and a basket full of happiness from the bottom of my heart.


Happy New Year Greetings

I wish you:

N: New beginnings
E: Eternal bliss
W: Wallow in Wealth

Y: Yields of magnitude
E: Enormous happiness
A: Amazing times
R: Rendezvous at all times
Happy New Year 2014!
 

ന്യൂ ഇയര്‍ ആശംസകള്‍

പ്രതീക്ഷകളുമായി വീണ്ടും പുതുവര്‍ഷം വന്നു വീണ്ടും പ്രതീക്ഷകളുടെ പുതിയ ചക്രവാളം....... പോയകാലത്തിന്‍റെ പോരായ്മകളിലൂന്നി വിജയങ്ങളിലേക്ക് നടന്നടുക്കുവാനുള്ള പുതിയ അവസരം. അതാണ് ഓരോ പുതുവര്‍ഷവും .


Happy New Year  SMS

May each day of the New Year be as vibrant and beautiful as you are so that they touch your life as sweetly as you touch the hearts of those around you.


New year is unfolding like a rose bud. May your flowers into a beautiful rose and spread fragrance in your life!  

Happy New Year!

Happy New Year Wishes

I wish in this New Year, God gives you 12 months of happiness, 52 weeks of fun, 365 days of success, 8760 hours of good health, 52600 minutes of good luck, 3153600 seconds of joy and that is all. Happy New Year


It's the time of the year... when I renew my affections to a friend in you, commitment to stay in your life, and stand by you at all times!  
Happy New Year

New Day
New Month
New Hopes
New Resolutions
New Aspirations And New Year
But there is only one thing old - that's you.
Happy New Year!


New Year's Day is observed on January 1, the first day of the year on the modern Gregorian calendar as well as the Julian calendar used in the Roman Empire since 45 BC. Romans originally dedicated New Year's Day to Janus, the god of gates, doors, and beginnings for whom the first month of the year (January) is named. Later, as a date in the Gregorian calendar of Christendom, New Year's Day liturgically marked the Feast of the Circumcision of Christ, and is still observed as such in the Anglican Church and Lutheran Church. In present day, with most countries now using the Gregorian calendar as their de facto calendar, New Year's Day is probably the world's most celebrated public holiday, often observed with fireworks at the stroke of midnight as the new year starts in each time zone.
ഇന്ന് ലോകവ്യാപകമായി ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന കലണ്ടർ സം‌വിധാനമാണ് ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ.യേശുക്രിസ്തു ജനിച്ച വർഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ത്യാ ഗവേണ്മെന്റ് അംഗീകരിച്ച ശക കലണ്ടർ, മുസ്ലീം മതാനുയായികൾ അംഗീകരിച്ച ഹിജറ കലണ്ടർ, ചൈനീസ് കലണ്ടർ, തുടങ്ങി നിരവധി കലണ്ടറുകൾ ലോകമെമ്പാടുമായി പ്രചാരത്തിലുണ്ട്.


In many regions of the world, it is celebrated as a public holiday and the offices, institutions and commercial activities remain closed to observe Happy New Year. Sending New Year cards carrying beautiful quotes is relatively a modern practice which is much popular. People exchange New Year Greeting cards to send warm New Year wishes that are easily available both in stores. Many prefer to scour for innovative and lovely New Year gifts and cards to send warm New Year greetings to their family members and friends. Apart from sending sending cards and gfifts the event is also celebrated by arranging luscious feast that includes various delicious handmade items.Malayalam New Year, Puthuvarsham, പുതുവത്സരം, is celebrated either on the 1st day of the month of Medam in mid-April which is known as Vishu or the 1st day of the month of Chingam,in the Malayalam Calendar in mid-August according to another reckoning. Unlike most other calendar systems in India, the New Year's Day on the Malayalam Calendar is not based on any astronomical event. It is just the first day of the first of the twelve months on the Malayalam Calendar. The Malayalam Calendar (called Kollavarsham) originated in 825 CE, based on general agreement among scholars, with the re-opening of the city of Kollam (on Malabar Coast), which had been destroyed by a natural disaster.


ചിങ്ങം മുതൽ കർക്കിടകം വരെ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളുള്ള ഒരു മലയാളം കലണ്ടർ കേരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ട്. ചിങ്ങം, കന്നി, തുലാം, വൃശ്ചികം, ധനു, മകരം, കുംഭം, മീനം, മേടം, ഇടവം, മിഥുനം, കർക്കിടകം എന്നിവയാണു ഇതിലെ മാസങ്ങൾ. ഇതിനു കേരള സർക്കാറിന്റെ അംഗീകാരമുണ്ട്.
Most countries in Western Europe officially adopted January 1 as New Year's Day somewhat before they adopted the Gregorian calendar. In England, until the adoption of the Gregorian calendar in 1752, the first day of the new year was the Feast of the Annunciation on March 25, also called "Lady Day". The March 25 date was known as Annunciation Style; the January 1 date was known as Circumcision Style, because this was the date of the Feast of the Circumcision, considered to be the eighth day of Christ's life, counting from December 25 when his birth is celebrated. This day was christened as the beginning of the New Year by Pope Gregory as he designed the Liturgical Calendar.
New Year History 

The Romans dedicated New Year's Day to Janus, the god of gates, doors, and beginnings for whom the first month of the year (January) is also named. After Julius Caesar reformed the calendar in 46 BC and was subsequently murdered, the Roman Senate voted to deify him on the 1st January 42 BC in honor of his life and his institution of the new rationalized calendar. The month originally owes its name to the deity Janus, who had two faces, one looking forward and the other looking backward. This suggests that New Year's celebrations are founded on pagan traditions. Some have suggested this occurred in 153 BC, when it was stipulated that the two annual consuls (after whose names the years were identified) entered into office on that day, though no consensus exists on the matter. Dates in March, coinciding with the spring equinox, or commemorating the Annunciation of Jesus, along with a variety of Christian feast dates were used throughout the Middle Ages, though calendars often continued to display the months in columns running from January to December.


മാസങ്ങൾ ജനുവരി: റോമൻ സാഹിത്യത്തിലെ ആരംഭങ്ങളുടെ ദൈവമായ ജാനസ് ലാനുയാരിയസ് എന്ന ദേവന്റെ പേരാണ് ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിലെ ആദ്യമാസമായ ജനുവരിയ്ക്ക് നൽകിയിരിയ്ക്കുന്നത്.


1 January: The first day of the year in the Gregorian calendar used by most countries. Eight of the twelve biggest Eastern Orthodox Churches which have adopted the Revised Julian calendar – Bulgaria, Cyprus, Egypt, Greece, Romania, Syria, and Turkey – also celebrate 1 January as the New Year.


ഫെബ്രുവരി: ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ ശുദ്ധീകരണംഎന്നർത്ഥം വരുന്ന ഫെബ്രും എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ പേര് നൽകിയിരിയ്ക്കുന്നത്.
മാർച്ച്: റോമാക്കാരുടെ യുദ്ധദേവനായിരുന്ന മാർസ്ഇൽ നിന്നാണ് ഈ പേര് വന്നത്.
ഏപ്രിൽ: തുറക്കുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന aperire എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഈ പേര് വന്നത്.വസന്തത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്.
മേയ്: ഗ്രീക്ക് ദേവതയായ മായിയയുടെ പേരാണ് ഈ മാസത്തിന് നൽകിയിരിയ്ക്കുന്നത്.


 ജൂൺ: ജൂപിറ്റർ ദേവന്റെ ഭാര്യയായി പുരാതന റോമക്കാർ കരുതിയിരുന്ന ജൂനോയിൽ നിന്നുമാണ് ജൂൺ എന്ന പേർ സ്വീകരിച്ചത്.
ജൂലൈ: ക്വിന്റിലസ്എന്ന് ആദ്യം പേർ നൽകി. ശേഷം ജൂലിയസ് സീസർ ജനിച്ചത് ഈ മാസത്തിലായതിനാൽ ജുലൈ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു.
ഓഗസ്റ്റ്: പുരാതന റോമൻ കലണ്ടരിൽ ആറാമത്തെ മാസമായി കരുതിയിരുന്നതിനാൽ ആറാമത്എന്നർത്ഥം വരുന്ന സെക്റ്റിലിസ്എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കാണ് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചത്.പിന്നീട് അഗസ്റ്റസ് ചക്രവർത്തിയുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം ഓഗസ്റ്റ് എന്ന പേര് നൽകി.സെപ്റ്റംബർ: ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ ഏഴ് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന സെപ്റ്റംഎന്ന പദം ആണ് പേരിനടിസ്ഥാനം.
ഒക്ടോബർ: ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ എട്ട് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒക്റ്റോ എന്ന പദമാണ് പേരിനടിസ്ഥാനം
നവംബർ: ഒൻപത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന നോവംഎന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഈ പേര് സ്വീകരിച്ചത്.
ഡിസംബർ:ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ പത്ത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഡിസം‌ബർ റോമൻ കലണ്ടറിൽ പത്താമത്തെ മാസമായിരുന്നു.


Among the 7th century pagans of Flanders and the Netherlands, it was the custom to exchange gifts at the New Year. This was a pagan custom deplored by Saint Eligius (died 659 or 660), who warned the Flemings and Dutchmen, "(Do not) make vetulas, [little figures of the Old Woman], little deer or iotticos or set tables [for the house-elf, compare Puck] at night or exchange New Year gifts or supply superfluous drinks [another Yule custom]." The quote is from the vita of Eligius written by his companion, Ouen.

New Year's Traditions 

In many countries, New Year’s celebrations begin on the evening of December 31 New Year’s Eve and continue into the early hours of January 1. Revelers often enjoy meals and snacks thought to bestow good luck for the coming year. In Spain and several other Spanish-speaking countries, people bolt down a dozen grapes-symbolizing their hopes for the months ahead-right before midnight. In many parts of the world, traditional New Year’s dishes feature legumes, which are thought to resemble coins and herald future financial success; examples include lentils in Italy and black-eyed peas in the southern United States. Because pigs represent progress and prosperity in some cultures, pork appears on the New Year’s Eve table in Cuba, Austria, Hungary, Portugal and other countries. Ring-shaped cakes and pastries, a sign that the year has come full circle, round out the feast in the Netherlands, Mexico, Greece and elsewhere. In Sweden and Norway, meanwhile, rice pudding with an almond hidden inside is served on New Year’s Eve; it is said that whoever finds the nut can expect 12 months of good fortune.
Other customs that are common worldwide include watching fireworks and singing songs to welcome the new year, including the ever-popular "Auld Lang Syne" in many English-speaking countries. The practice of making resolutions for the new year is thought to have first caught on among the ancient Babylonians, who made promises in order to earn the favor of the gods and start the year off on the right foot. (They would reportedly vow to pay off debts and return borrowed farm equipment.)

In the United States, the most iconic New Year’s tradition is the dropping of a giant ball in New York City's Times Square at the stroke of midnight. Millions of people around the world watch the event, which has taken place almost every year since 1907. Over time, the ball itself has ballooned from a 700-pound iron-and-wood orb to a brightly patterned sphere 12 feet in diameter and weighing in at nearly 12,000 pounds. Various towns and cities across America have developed their own versions of the Times Square ritual, organizing public drops of items ranging from pickles (Dillsburg, Pennsylvania) to possums (Tallapoosa, Georgia) at midnight on New Year’s Eve.
New Year Eve January 1 represents the fresh start of a new year after a period of remembrance of the passing year, including on radio, television and in newspapers, which starts in early December in countries around the world. Publications have year-end articles that review the changes during the previous year. In some cases publications may set their entire year work alight in hope that the smoke emitted from the flame brings new life to the company. There are also articles on planned or expected changes in the coming year.This day is traditionally a religious feast, but since the 1900s has also become an occasion to celebrate the night of December 31, called New Year's Eve. There are fireworks at midnight at the moment the new year arrives (the major one is of Sydney, New South Wales; watchnight services are also still observed by many.

Early New Year's Celebrations

The earliest recorded festivities in honor of a new year’s arrival date back some 4,000 years to ancient Babylon. For the Babylonians, the first new moon following the vernal equinox the day in late March with an equal amount of sunlight and darkness heralded the start of a new year. They marked the occasion with a massive religious festival called Akitu (derived from the Sumerian word for barley, which was cut in the spring) that involved a different ritual on each of its 11 days. In addition to the new year, Atiku celebrated the mythical victory of the Babylonian sky god Marduk over the evil sea goddess Tiamat and served an important political purpose: It was during this time that a new king was crowned or that the current ruler’s divine mandate was symbolically renewed.


Throughout antiquity, civilizations around the world developed increasingly sophisticated calendars, typically pinning the first day of the year to an agricultural or astronomical event. In Egypt, for instance, the year began with the annual flooding of the Nile, which coincided with the rising of the star Sirius. The first day of the Chinese new year, meanwhile, occurred with the second new moon after the winter solstice.People born on New Year's Day are commonly called New Year babies. Hospitals, such as the Dyersburg Regional Medical Center in the U.S., give out prizes to the first baby born in that hospital in the new year. These prizes are often donated by local businesses. Prizes may include various baby related items such as baby formula, baby blankets, diapers, and gift certificates to stores which specialize in baby related merchandise.
New Year Wishes Quotes SMS

12 Months happiness, 52 weeks fun, 365 Days laughter, 8760 hrs good luck, 525600 Minutes joy, 31536000 seconds success, So wishing u a Happy New Year.

As 2013 leaves, My Pray To God Only For You. may it take away with it all ur sorrows & all worries. And As 2014 arrives, may it bring with you unadulterated.. happiness & prosperity.


Let's give a warm welcome to the year that starts anew; cherish each moment that the year shall behold.
Let's come together and celebrate and give a blissful start to the New Year!
Happy New Year!


Time is like a flowing river, no water passes beneath your feet twice.
So cherish every moment of life and have a wonderful New Year!

The New Year is around the corner. Please handle it with Prayer.
Happy 2014!

May the New Year bring you courage to break your resolutions early! My own plan is to swear off every kind of virtue, so that I triumph even when I fall!


 Happy New Year Quotes 2014

“Hope Smiles from the threshold of the year to come,
Whispering 'it will be happier'...”
― Alfred Tennyson

“For last year's words belong to last year's language
And next year's words await another voice.”
― T.S. Eliot, Four Quartets 


 Happy New Year Wishes 2014

Small Keys Open Big Locks.
Humble Words Reveal Great Thoughts.
Your Smile Can Treat Heart Blocks.
So Keep On Laughing, It Rocks.
Wish You A Happy New Year 2014.
On this New Year:
May you change your Direction and not the Dates;
Change your Commitments and not the Calendar;
Change your Attitude and not the Actions;
Change your Actions and not the Focus;
Change your Warmth and not your Love;
And may you create for you and your loved ones the most Happy New Year ever!

Life has no Pause Buttons. Dreams have no Expiry Date. Time has No Holiday. So don't waste a single moment in your Life.
Live it!
Love it!
Rock it!
A very happy New Year!


പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങള്‍കെല്ലവര്‍ക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതുവല്‍സര ആശംസകള്‍. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും ഫലം അണീയട്ടെ. സസ്നേഹം.

New Year 2014 SMS Messages


May Somebody Love You So Much
To Pardon Your Oversights,
Be Unseeing To Your Imperfections,
And Tell The World About Your Merits…
And Hope Even Do The Same To Others.
Have A Splendid New Year!
“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” – Eleanor Roosevelt

Before this year comes to close, I would like to thank God for stitching some beautiful people like you into the fabric of my life.
May God keep all my precious threads happy for always keeping me covered and warm!
Warm wishes for a very Happy New Year!New Year 2014 Messages


May You Discover How To Ease Your Disturbed,
Overworked Brain Into Manifestation And Consciousness,
So You Can Disengage From Adverse Conditions,
And Modify Your Life
For The Best This Coming Year.
Happy New Year 2014!


ന്യൂ ഇയര്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ / ന്യൂ ഇയര്‍ ദിനാശംസകള്‍ / ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് പുതുവത്സര സന്ദേശങ്ങള്‍ അയക്കൂ അവരുടെ സന്തോഷത്തില്‍ പങ്കാളികളാകൂ.

Malayalam New Year Greetings, New Year Cards in Malayalam, New Year Cards, New Year Cards in Malayalam, New Year Greetings in Malayalam, New Year Greeting Cards in Malayalam, Free New Year Greeting Cards, New Year Wishes Greeting in Malayalam, New Year Wishes Cards in Malayalam, പുതുവര്‍ഷം, New Year 2014, 2014 New Year, 2014 New Year Greetings.

Friday, November 22, 2013

Kavya Madhavan കാവ്യ മാധവൻ Indian Film Actress Cute Photos

 
Kavya Madhavan, കാവ്യ മാധവൻ, is an Indian film actress who works in Malayalam cinema. She made her debut in Pookkalam Varavayi (1991) as a child artist. As a heroine Kavya's debut film was Lal Jose's Chandranudikkunna Dikhil (1999) while she was in the ninth standard. It was a super hit and from then on there was no looking back. She won the Kerala State Film Award for Best actress twice, for her performances in the films Perumazhakkalam (2004) and Gaddama (2010).

കാവ്യ മാധവൻ മലയാള തമിഴ് ചലച്ചിത്രങ്ങളിലെ ഒരു അഭിനേത്രിയാണ്‌ . ബാലതാരമായാണ് സിനിമയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത്. പൂക്കാലം വരവായി (1991), അഴകിയ രാവണൻ (1996) തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ബാലതാരമായി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചന്ദ്രനുദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ എന്ന ചിത്രത്തിലാണ്‌ ആദ്യമായി നായികയായി വേഷമിട്ടത്.

Roumers are spreading around that Kavya Madhavan was forced to agree for the second marriage due to family and friends pressure. Kavya had early stated that she wants to continue her acting and concentrate in writing. Kavya has plans to settle down after her second marriage. According to sources, the marriage will take place only after two years and efforts are made to search a groom from the industry itself.

Kavya Madhavan married Nishal Chandra in February 2009 at Kollur Mookambika Temple. Their wedding was a much hyped event at that time. After the wedding, Kavya went to Kuwait with her husband. One year later, Kavya came back and filed for divorce stating that she was mentally and physically tortured by her husband's family. She again filed a case for physical harassment against them. The case went on for about two years and later both the families compromised and went for a mutual divorce.
2009 ഫെബ്രുവരി 5-നു കാവ്യയും നാഷനൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കുവൈറ്റിൽ സാങ്കേതിക ഉപദേഷ്ടാവായ നിഷാൽചന്ദ്രയും തമ്മിൽ കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് വിവാഹിതരായി. എന്നാൽ രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം 2011 മേയ് മാസത്തിൽ ഈ വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തി

Awards to Kavya Madhavan

Kerala State Film Awards

2004: Best Actress – Perumazhakkalam
2011: Best Actress – Gaddama


Filmfare Awards South

2011: Best Actress – Khaddama

Asiavision Movie Awards

2012: Best Actress – Bavuttiyude Namathil

Kerala Film Critics Award

2000: Second Best Actress – Chandranudikkunna Dikhil
2001: Second Best Actress – Kochu Kochu Santhoshangal
2003: Second Best Actress – Mizhi Randilum
2005: Best Actress – Anandabhadram
2010: Best Actress – Gaddama

South Indian International Movie Awards

2013: SIIMA Special Appreciation Award for her contribution to Malayalam Cinema
2011: Best Actress – Gaddama

Asianet Film Awards

2000: Special Jury Award – Kochu Kochu Santhoshangal, Madhuranombarakattu
2002: Best Star Pair – Meesa Madhavan
2002: Best Actress – Oomappenninu Uriyadappayyan
2004: Special Jury Award Actress – Perumazhakkalam
2009: Best Actress – Banaras
2011: Best Actress – Gaddama, Bhaktha Janangalude Sradhakku
2012: Best Actress – Bavuttiyude Namathil

Vanitha Film Awards

2004: Best Actress – Mizhi Randilum
2006: Best Actress – Anandabhadram
2011: Best Actress – Gaddama

Mathrubhumi Film Awards

2002: Best Popular Actress – Meesa Madhavan
2002: Best Star Pair – (Dileep and Kavya)
2003: Second Best Actress – Mizhi Randilum
2004: Special Jury Award Actress – Perumazhakkalam
2007: Best Popular Actress – All Films 2007
2009: Best Actress – Banaras
2011: Best Actress – Gaddama

Amrita TV FEFKA Film Awards

2010: Best Actress – Gaddama
2011: Best Popular Actress – All Films 2011
2013: Best Actress – Bavuttiyude Namathil

Kerala Film Audience Awards

2001: Monisha Award
2003: Best Actress – Oomappenninu Uriyadappayyan

Other Awards

2000: Bharathan Award – Navagatha Prathibha Chandranudikkunna Dikhil
2003: Fourth Raju Pilakkad Chalachithra Award – Oomappenninu Uriyadappayyan
2007: Sathyan Memorial Award for Best Actress – Nadiya Kollappetta Rathri
2011: Sathyan Award
2011: Lalitha-Padmini-Ragini Memorial Award
2011 Viewers Choice Award for Best Actress – Gaddama
2011: Reporter TV Film Award for Best Actress – Gaddama
2011: Manappuram Kanyaka Minnale Film Awards for Young Megastar Female
2011: Thikkurissy Foundation Film Awards for Best Actress – Gaddama
2011: The Kochi Times Film Awards 2011-Best Actor Female for Gaddama
2011: Surya TV Film Awards for Best Actress – Gaddama, Bhaktha Janangalude Sradhakku
2013: Mahatma Kala Samskrithi Mahatma Film Awards for Best Actress – Bavuttiyude Namathil
2013: Kala Rathnam Award from Nileshwaram Rotary Club.

Kavya was born on 19 September 1984 in the village of Nileshwaram in Kasargod district, Kerala, India, to P. Madhavan and Shyamala. She attended Nileswaram GLP School and entered the film industry as a child artist.
She learned dancing during her school days and participated in competitions. She was a Kalathilakam in a Sub District Schools Youth Festival. She currently resides in DD Village, Thammanam, Ernakulam, Kerala, India. She completed her schooling in National Institute of Open Schooling (NIOS)
നീലേശ്വരം ജി.എൽ.പി. സ്കൂളിലും രാജാസ് ഹൈസ്കൂളിലും പഠിച്ച കാവ്യ നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കലയോട് തികഞ്ഞ ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തിയിരുന്നു. ശ്യാമള ടീച്ചറുടെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് നൃത്തം അഭ്യസിച്ചത്. കുറേ വർഷങ്ങൾ തുടർച്ചയായി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കലാതിലകമായിരുന്നു. 
പി. മാധവൻ ശ്യാമള ദമ്പതികളുടെ മകളായ കാവ്യയുടെ ഏകസഹോദരൻ ആയ മിഥുൻ ഫാഷൻ ഡിസൈനറാണ്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ നീലേശ്വരമാണ് സ്വദേശം.
Though Kavya had many offers from Tamil cinema, she was very reluctant to act due to her busy schedule in Malayalam. Her first was Kasi (2001) which was the remake of Vinayans Vasanthiyum Lakshmiyum Pinne Njaanum. She went on to act in En Mana Vaanil and Sadhu Miranda and enjoyed moderate success.
Kavya MAdhavan got critical acclaim for her performance of the role of Ganga in Perumazhakkalam for which she won 2004 Kerala State Film Award for Best Actress and for the role of Ashwati in Gaddama for the role of house maid working in Saudi Arabia. The movie was based on a feature by K. U. Iqbal, published in Bhashaposhini. The movie was directed by her mentor Kamal and she got her second Kerala State Film Award for Best Actress for 2011.
She also won 2011 Kerala Film Critics Awards for Best Actress, Amrita-FEFKA Film Awards for Best Actress, Best Actress-Malayalam cinema in Filmfare Awards South and Best Actress in Thikkurissy Foundation Awards.
She was also nominated in National film award for Best Actress but lost out in the final round. She also was cast in Adoor Gopalakrishnan movie Naalu Pennungal in which she played a supporting role.
Soon after the divorce with Nishal went on act with her most successful partner onscreen Dileep for Pappy Appacha. Later on she acted in many movies with veteran Superstars of Malayalam cinema such Mammootty and Mohanlal. She also acted in multi-starrer movies like Christian Brothers and China Town.
After the success of Chandranudikkunna Dikhil, Kavya and Dileep become very popular pairing Malayalam cinema, producing several big hits and the pair went on to do 18 movies together. Some of their popular movies include Thenkasipattanam (2000), Darling Darling (2000), Meesa Madhavan (2002) which was one of biggest grosser of the year and was directed by Lal Jose.
Mizhi Randilum (2003) in which she played a double role, Sadanandante Samayam (2003), Thilakkam (2003)directed by Jayaraj, Runway (2004) directed by Joshiy, Kochi Rajavu(2005), Lion (2006) again directed by Joshiy, Chakkara Muthu (2006), Inspector Garud (2007), Paappi Appacha (2010), Vellaripravinte Changathi (2011). Most of their movies were in the romantic comedy genre.
She was offered the female lead in Chandranudikkunna Dikhil (1999) which was also first movie by director Lal Jose who also assisted Kamal in Azhakiya Ravanan. She was in ninth standard when she did the movie. The movie was an instant hit due to the versatile cast, music and story narration and brought both Kavya and Dileep into the limelight.
After her leading role, she became popular in the Malayalam film industry. It has been claimed that she was the busiest female actress in Malayalam. She is also a trained dancer and has won many awards and accolades.
Kavya first appeared as a child actor in Kamal's film Pookkalam Varavayi (1991), she was just 7 years of age when she acted in the movie. Her talent was soon recognised, and she was offered other projects such as Pavam IA Ivachan (1994) and Azhakiya Ravanan (1996).
It was Azhakiya Ravanan directed by Kamal which got her got more public attention. She did a lot of movies after that mostly as a child actor. She wrote lyrics for the song "En Khalbillulloru Pennaanu" for the film One Way Ticket. She sang her first movie song for the Malayalam film Matinee (2012).

More photos and details

Kavya Madhavan Mollywood Actress Latest Photos 

Kavya Madhavan - Mallu Cute and Sexy Actress - Latest Photo Gallery

 

Popular Posts